Regulatory serii DSS2 stosuje się do regulacji prędkości obrotów:

  • wentylatorów
  • aparatów grzewczych (nagrzewnic wodnych)
  • rekuperatorów
  • małych central wentylacyjno-klimatyzacyjnych

Regulatory serii DSS2 to regulatory prędkości obrotowej wentylatorów produkowane od fazy projektowej do wyrobu końcowego przez DASKO Electronic.