Układy sterowania

Układy dla aparatów grzewczych

Układy sterowania dla aparatów grzewczych pozwalają na sterowanie  ogrzewaniem i wentylacją w pomieszczeniach za pomocą aparatów grzewczych i grzewczo-wentylacyjnych.

Układy powyższe stosowane są regulacji temperatury za pomocą dopuszczenia czynnika grzewczego oraz regulacji intensywności nadmuchu wentylatora aparatu grzewczego. Zapewniają ekonomiczną eksploatacje termiczną budynków typu halowego i magazynowego.

W przypadku aparatów grzewczo-wentylacyjnych układ sterowania dodatkowo reguluje ilość dostarczanego powietrza świeżego.

Układy sterowania - rozwinięcie

Układy sterowania dla aparatów grzewczych

 

Oferowane układy posiadają szereg funkcji takich: praca termostatyczna, praca z programatorem tygodniowym, zabezpieczenie przed niską temperaturą, regulacja płynna i skokowa komory mieszania.

Dzięki szerokiej funkcjonalności można zastosować nasze układy do strefowej regulacji temperatury w funkcji okresu czasowego dzięki czemu proces ogrzewania i przewietrzenia realizowany jest tylko w wybranych przedziałach czasowych zapewniając optymalne zużycie energii.

Rozwiązania układów sterowania oferowane przez DASKO Electronic redukują liczbę niezbędnych urządzeń w projekcie sterowania aparatami grzewczymi.

Integralnym elementem oferowanych układów sterowania aparatami grzewczymi są sterowniki,  które integrują w sobie funkcje termostatu i regulatora ilości nadmuchiwanego powietrza. Wszystkie sterowniki oferowane przez DASKO ELECTRONIC posiadają 2 tryby pracy : manualny i automatyczny.

W przypadku pracy manualnej regulacja temperatury w obszarze pracy aparatu grzewczego odbywa się przez dopuszczenie czynnika grzewczego przez otwarcie zaworu  w zależności od zapotrzebowania.

W przypadku  trybu automatycznego regulacja temperatury odbywa się przez modulacje pracy wentylatora za pomocą wyjścia analogowego, która zapewnia bardziej precyzyjne osiągnięcie temperatury zadanej.

W przypadku aparatów grzewczych wyposażonych w wentylatory typu AC w ramach oferowanych urządzeń można zastosować do zmiany wydajności wentylatorów oferowane przez DASKO Electronic regulatory obrotów serii DSS2.

Szeroką funkcjonalnością cechuje się oferowany przez DASKO Electronic sterownik DSS2-AKM dedykowany dla aparatów grzewczych wyposażonych w komory mieszania.

Pozwala on na zarządzanie pracą komory mieszania aparatu grzewczego w trybie manualnym  i automatycznym, współpracuje z dostarczanymi sterownikami DEN21 i DEN30-2.

Sterownik DSS2-AKM jest samodzielnym urządzeniem zapewniającym: sterowanie komorą mieszania, sterowanie zaworem nagrzewnicy, zabezpieczenie przeciwzamrrożeniowe nagrzewnicy oraz kontrolę zabrudzenia filtrów.

Współpracuje z czujnikiem zewnętrznym temperatury dostosowując ilość powietrza do aktualnej temperatury zewnętrznej. Sterownik DSS2-AKM jak i sterownik DEN30-2 wyposażone są interfejs komunikacji do systemu BMS.

 

Sugerowane produkty

Zobacz jakie produkty proponujemy wykorzystać w tym układzie

Zdjęcie Zdjęcie