Układy sterowania

Układy kontroli jakości powietrza

Kontrola jakości powietrza w pomieszczeniach jest coraz bardziej istotna przede wszystkim ze względów zdrowotnych. Właściwa wentylacja sterowana przez pomiar parametrów powietrza będzie wpływać na dobre samopoczucie w miejscach przebywania.

Układy do regulacji jakości powietrza składają się z niezależnych czujników pomiaru dwutlenku węgla oraz związków organicznych. Przekroczenie dopuszczalnych progów stężenia dwutlenku węgla lub związku organicznych musi skutkować zmianą intensywności wentylacji do momentu uzyskania poprawy jakości powietrza.

Sterowanie może być stosowane do samodzielnych wentylatorów wyciągowych, rekuperatorów jak i central wentylacyjnych.

Zdjęcie Zdjęcie