Układy sterowania

Układy wentylacji bytowej i garażowej

Rozwiązania sterowania w celu zmiany wydajności wentylacji w funkcji wymagań ilości powietrza dla małych i dużych obiektów. Zarządzanie wentylacją w takich obiektach jak garaże samochodowe podziemne, naziemne, hale składowania w funkcji pomiaru stężenia gazów. Sterowanie zapewniające minimalną wymaganą  wentylacje jak i przewietrzanie ciągle jak i czasowe.   Proponowane rozwiązania pozwalają na sterowanie central wentylacyjnych wyciągowych jak i samodzielnych zespołów wentylatorowych typu AC i EC.

Podstawowe cechy:

– sterowanie wentylatorów typu AC i EC

– współpraca z 2 – 3 stopniowymi detektorami pomiaru gazu

– programowana praca oraz przewietrzanie

– współpraca z systemem PPOŻ obiektu

– sygnalizacja informacyjna dla zewnętrznych urządzeń ostrzegawczych

Budowa układu

Z jakich produktów może składać się ten układ?

Zdjęcie Zdjęcie