Konstrukcja regulatora DSS2T_bis_P  bazuje na klasycznym rozwiązaniu sterowania wentylatora jednofazowego AC za pomocą Triaka.

Zastosowana regulacja w energoelektronice jest nazywane sterowaniem fazowym lub sterowaniem zmianą kąta.

DSS2T_bis_P sterowanie elementem wykonawczym czyli Triakiem odbywa się za pomocą drivera cyfrowego, który zapewnia powtarzalne parametry pracy. Zastosowany driver cyfrowy pozwala na ustawianie dodatkowych parametrów pracy, jak minimalne i maksymalne sterowanie.

Regulator DSS2T_bis_P może pracować w dwóch trybach: w trybie analogowych lub w trybie klawiatury. W trybie analogowym odbywa się za pomocą sygnału 0-10V podawanego z zewnętrznego nastawnika np. DEN11 lub sterownika DEN21, DEN30-2 lub innego z wyjściem 0-10V. Natomiast w trybie klawiatury  odbywa się za pomocą przycisków klawiatury sterującej. Dodatkowo regulator posiada wejście kontroli zabezpieczenia termicznego regulowanego wentylatora, które w przypadku rozwarcia sygnału zatrzymuje proces sterowania sygnalizując awarię diodą alarmową. Regulator DSS2T_bis_P wystawia napięcie pomocnicze 15V o obciążalności do 50mA, pozwalające na zasilenie nastawnika DEN11 lub potencjometru nastawczego. Maksymalny, ciągły prąd pracy wynosi 5A, chwilowy dopuszczalny 8A. Istnieje możliwość wykorzystania dodatkowego wyjścia przekaźnika  i zasilenia pomocniczego obwodu w postaci sygnalizatora lub innego wentylatora w trakcie pracy.

Sposób sterowania zastosowany w DSS2T_bis_P może powodować efekt wibracji w niskim zakresie regulacji, szczególnie słyszalny w przypadku wentylatorów w metalowych obudowach. Ten efekt zwany „przydźwiękiem sieci” zanika przy nastawieniu powyżej 50% i jego występowanie zależy od budowy wentylatora.

 

Regulator DSS2T_bis_P dzięki szerokiej funkcjonalności nadaje się do budowy większych systemów sterowania dla aparatów grzewczych, samodzielnych wentylatorów wyciągowych regulowanych w funkcji czasowej jak i innych wielkości fizycznych dopasowując wentylację do wymagań danego projektu.

Niedogodność akustyczną podczas pracy wentylatora rozwiązuje inna metoda sterowania, zastosowana w regulatorach z serii DSS2 ECO1.5_P.

——————————————————————————–

Regulator DSS2 ECO1.5_P różni się od DSS2T_bis_P sposobem nastawiania wentylatora. Wykorzystuje tzw. technikę ACCHOPPING, szybkiego zasilania modulowanym sygnałem wentylatora. Tym samym sterując powyżej częstotliwości akustycznej uzyskuje się bezgłośną pracę w całym zakresie regulacji.

Regulator DSS2 ECO1.5_P może pracować w dwóch trybach: w trybie analogowym lub w trybie klawiatury. W trybie analogowym sterowanie odbywa się za pomocą sygnału 0-10V podawanego z zewnętrznego nastawnika np. DEN11 lub sterownika DEN21, DEN30-2 lub innego z wyjściem 0-10V. W trybie klawiatury natomiast, odbywa się za pomocą przycisków klawiatury sterującej. Regulator posiada wbudowane zabezpieczenie termiczne ograniczające sterowanie w przypadku przekroczenia temperatury dopuszczalnej radiatora. Tak jak w przypadku DSS2T_bis_P, DSS2 ECO1.5_P posiada złącze wystawiające napięcie pomocnicze 15V o obciążalności do 50mA pozwalające na zasilenie nastawnika DEN11 lub potencjometru nastawczego. Maksymalny ciągły prąd pracy wynosi 1.5A.

Regulator DSS2 ECO1.5_P dzięki szerokiej funkcjonalności nadaje się do budowy większych systemów sterowania dla aparatów grzewczych, samodzielnych wentylatorów wyciągowych,  małych rekuperatorów w funkcji czasowej, jak i innych wielkości fizycznych dopasowując wentylacje do wymagań danego projektu.

Oba regulatory DSS2T_bis_P oraz DSS2 ECO1.5_P wyposażone są w rozłącznik zasilania oraz gniazdo bezpiecznika topikowego.

Wszelkie specyfikacje techniczne znajdują się tutajtutaj.