Układy sterowania

Układy automatyki budynków

Układy automatyki budynków składają z się szeregu systemów odpowiedzialnych za poprawną pracę ogrzewania, wentylacji, kontroli pracy oświetlenia i wreszcie wspomagających elementów jak  kontroli dostępu oraz monitoring.

Obecnie automatyka budynków w ramach zarządzania (BMS – Building Management System) integruje informacje dostarczane przez układy sterowania o pracy wszystkich podsystemów.

W przypadku wentylacji są to szafy zasilająco – sterujące, sterowniki oraz czujniki wyposażone w możliwość komunikacji.

Szafy zasilającą – sterujące mogą występować w różnych wykonania w zależności od ich umiejscowienia i przeznaczenia.

Zdjęcie Zdjęcie