Układy sterowania

Układy dla rekuperacji i central wentylacji

Układy sterowania dla central wentylacyjnych pozwalają na utrzymanie określonych parametrów dostarczanego powietrza do wentylowanych pomieszczeń.

W zależności od zapotrzebowania w podstawowych centralach wentylacyjnych, zastosowana automatyka zapewnia utrzymanie zadanej temperatury, zarządzanie czasem pracy i zabezpieczenie funkcjonowania całego urządzenia. W centralach bardziej rozbudowanych automatyka zapewnia dodatkowo kontrole wilgotności, przepływu oraz jakości powietrza.

Szczególnym rozwiązaniem centrali wentylacyjnej jest rekuperator, dla którego układ sterowania realizuje proces sterowania w taki sam sposób, jak w przypadku klasycznej centrali wentylacyjnej, z uwzględnieniem dodatkowo specyfikacji wymagań dla wentylacji mieszkaniowej.

Zdjęcie Zdjęcie