Układy sterowania

Układy dla rekuperacji i central wentylacji

Pełne systemy do sterowania pracą central wentylacyjnych i rekuperacyjnych. Linia produktowa oferuje serię sterowników UNIBOX – wersja: UNIBOX Lite – do
małych central wentylacyjnych, UNIBOX v3.41- do małych i średnich central oraz wersję UNIBOX v3.5 – do dużych, rozbudowanych układów wentylacyjnych. Ofertę dopełnia seria paneli użytkownika współpracująca ze sterownikami UNIBOX – DEN 16-C oraz NOWOŚĆ  DEN 17 SMART.

Zdjęcie Zdjęcie